Vcare Environment Services Co., Ltd.

         บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จำกัด จัดตั้งเพื่อให้บริการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย ที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับการให้คำปรึกษาที่เหมาะสม ให้บริการกับหน่วยงานรัฐบาล และเอกชนรวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรม

สถานที่ติดต่อ

บริษัท วีแคร์ เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จำกัด
1/29 ซอยสุภาพงษ์ 3 แยก 8 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ : 0-2330-9300-1 แฟกซ์ : 0-2330-9302
Email : admin@vcareenvironment.com , marketing@vcareenvironment.com