กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับลูกค้า

Card image cap
งานสัปดาห์ความปลอดภัย วันที่ 8 ธันวาคม 2561
Card image cap
งานสัปดาห์ความปลอดภัย วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
Card image cap
งานสัปดาห์ความปลอดภัย วันที่ 31 ตุลาคม 2561
Card image cap
งานสัปดาห์ความปลอดภัย วันที่ 4 กรกฏาคม 2561
Card image cap
งานสัปดาห์ safety และความปลอดภัย วันที่ 16 สิงหาคม 2561
Card image cap
อบรมให้ความรู้แก่ลูกค้า เรื่องความปลอดภัยในการใช้สารเคมี วันที่ 23 มีนาคม 2561