กิจกกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีในองค์กร

Card image cap
กิจกรรมทำบุญบริษัท ปี 2562
Card image cap
กีฬาสานสัมพันธ์ ปี 2562
Card image cap
งานเลี้ยงปีใหม่ ปี 2562
Card image cap
อบรมพนักงาน เรื่อง การปฏิบัติงานบนที่สูง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
Card image cap
ท่องเที่ยวประจำปี 2561
Card image cap
งานเลี้ยงปีใหม่ปี 2561