กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Card image cap
กิจกกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเปล่งประสิทธิ์ 2017
Card image cap
กิจกกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเปล่งประสิทธิ์ 2016